„Разбирам го – логично го разбирам – но просто не чувствам , че това е вярно”. Терапията може да бъде наистина ефективна през промяна на начина ви

        Травмата е отговор на силно стресиращо събитие(я) или ситуации. Ефектите могат да бъдат дълготрайни, но е възможно излекуване. Травматични събития могат

      Да поискаш подкрепа понякога не е по-лесно, отколкото да я получиш; получаването на “грешната” подкрепа може да бъде по-трудно от живота без

Възстановяването от хранително разстройство е, просто казано, дългосрочно усилие да се откажете от хаотичното хранително поведение в името на вашето здраве. И най-често този процес

“Отслабнете, за да станете красиви, най-стройните в класа. Отслабнете само за да отслабнете – поне няколко грама, но всеки ден. И въздъхнете с облекчение: „Днес

  Граничното разстройство на личността (BPD) е диагноза, която исторически е била трудна за разбиране и дори по-трудна за успешно лечение. Симптомите, свързани с това, са