“Аз просто вървя по пътя си. С всяка крачка, която изминавам, разбирам, че това е едно безкрайно пътуване…”

 

 

         ОБРАЗОВАНИЕ:

Специалност: “Психология”– бакалавър – ПУ “Паисий Хилендарски”

Специалност: “Консултативна психология”– магистър- ПУ ”Паисий Хилендарски”,

Специалност: “Развитие и управление на човешките ресурси”-магистър – ПУ”Паисий Хилендарски”

        ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

“Психосоциално развитие и здраве”– СУ “Климент Охридски”

“Abnormal Psychology” – СУ “ Климент Охридски “

”Психо-терапевтични подходи при лечение и рехабилитация на лица с увреждания” – Медицински университет, Плевен

 “Психологически акценти при лечението и общуването с онкологично болни пациенти” – Медицински университет, Плевен

        СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

       Консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия( БАКПП)

       Психотерапевт по когнитивно-поведенческа терапия( БАКПП)-етап супервизия

       Схема терапия- (както следва:)

       “Schema Therapy with Complex Cases”- Dr. Tara Cutland Green, “ISST International society of schema therapy”

        “Schema therapy- Teoritikal modul” –Alp Karaosmanoglu, Psikonet- Turkey,

        “Schema therapy- Technigues” – Alp Karaosmanoglu,  Psikonet-Turkey

       “Group Schema Therapy Workshop”- Paul Kasyanik, Elena Romanova, St. Petersburgs Shema Therapy Inatitute

       “Imaging technigues in cognitive therapy”, Oxford Cognitive Therapy Center

Международно серитфицирани обучения за работа с тестове: MMPI_2, NEO PI-R, “ОS Bulgariq”

       “Kогнитивно-поведенческа терапия при лица зависими от психоактивни вещества” – Център за социална

работа”ФЕНИКС”

“Страхът в психоаналитичната практика“-Българска школа по психоанализа

 

 

УЪРКШОПИ В ОБЛАСТТА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА:

Caging techniques in cognitive therapy”

“CBP for social anxiety disorders”

“CBT for borderline personality disorder and bipolar symptoms”

“CBT for generalized anxiety disorders”

“Attachment-theoretical and practical implications”

“Advanced case conceptualization and Motivational interviewing”-LYNN University&Trakia University

“Въведение в системните констелации и гещалт терапия”

“Changes in the classifications of eating disorders(ED)”

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ:

Член на ДПБ/ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ/ BG-RP 1481

Член на БОСТ /БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО СХЕМА ТЕРАПИЯ/

Член на: IAAP

Член на БА на съдебните експертизи

         ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ОПИТ:

Психологично консултиране и Психотерапия

 

 • Хранителни разстройства:  Анорексия невроза, булимия невроза, хиперфагия, орторексия, прегорексия, бигорексия;
 • Зависимости от ПАВ
 • Нехимични зависимости:/ хазарт, интернет/
 • Тревожни разстройства
 • Депресивни състояния
 • Житейски кризи
 • Ниска самооценка
 • Сексуални дисфункции
 • Групова терапия
 • Коучинг
 • Тренинги
 • Обучения
 • Фирмено консултиране 
ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ: 40лв
  ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА: 55 лв
  ГРУПОВА ТЕРАПИЯ: 20лв