“Ние не може да променим миналото, но чрез разбиране на миналото можем да променим настоящето! ”

“Аз просто вървя по пътя си. С всяка крачка, която изминавам, разбирам, че това е едно безкрайно пътуване…”

        ОБРАЗОВАН

Специалност: “Психология”– бакалавър – ПУ “Паисий Хилендарски”

Специалност: “Консултативна психология”– магистър – ПУ ”Паисий Хилендарски”,

Специалност: “Развитие и управление на човешките ресурси” –  магистър – ПУ”Паисий Хилендарски”

        ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

“Психосоциално развитие и здраве”– СУ “Климент Охридски”

“Abnormal Psychology” – СУ “ Климент Охридски “

”Психо-терапевтични подходи при лечение и рехабилитация на лица с увреждания” – Медицински университет, Плевен

 “Психологически акценти при лечението и общуването с онкологично болни пациенти” – Медицински университет, Плевен

       “Mедицинска психология“- Медицински университет,  Пловдив

 “Обща и клинична психопатология”- Медицински университет, Пловдив

         СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

“Когнитивно-поведенческа психотерапия” БАКПП-София  Membership no : K-148

        “Схема терапия (Schema terapy ISST)”- Certified Individual Schema  Therapy    ISST  Membership no :BG62982303

          “Хранителни разстройства и коморбидност”, “Schema Therapy for Eating Disorders & Complex Comorbidity”, Dr. Susan                                Simpson, Shema Therapy Scotland

“ISST International society of schema terapy”

“Specific Treatment Populations Workshop“

        “Schema Therapy with Complex Cases”, ISST , Dr. Tara Cutland Green

“Schema Therapy Techniques“ ,The Bulgarian Society of Schema Therapy

“Schema Therapy- Theoretical modul”, The Bulgarian Society of Schema Therapy

“Schema Therapy Techniques”, ISST ,Tijana Mirkovic, Ph D

“Specific Treatment Populations “, ISST, Tijana Mirkovic, Ph D

“Group Schema Therapy”, Paul Kasayanik,PhD & Elena Romanova,PhD, St. Peterburg Schema Therapy Institute

“Когнитивно-поведенческа терапия при лица зависими от психо-активни вещества” ЦСР “Феникс”

“Imaging technigues in cognitive therapy”, Oxford Cognitive Therapy Center

 “MMPI_2”, “NEO PI-R”   ,“ОS Bulgariq”-международно серитфицирани обучения за работа с тестове

        “Тематично аперцептивен тест” ТАТ, Hestia

” Обучение и практика по обща психодиагностика”, Център по психологични изследвания и консултации ПИК

Уъркшопи в областта на психотерапията:

“Caging techniques in cognitive therapy”

“CBP for social anxiety disorders”

        “CBT for anxiety and related problems”

“CBT for borderline personality disorder and bipolar symptoms”

“CBT for generalized anxiety disorders”

“Attachment-theoretical and practical implications”

“Advanced case conceptualization and Motivational interviewing”-LYNN University&Trakia University

“Въведение в системните констелации и гещалт терапия”

“Changes in the classifications of eating disorders(ED)”

”Eye Movement Desensitization and     Reprocessing  (EMDR)”

Членство в организации и институции:

         Чпел на ДБП  (Дружеството на психолизите в България); Psychology-bg.org

Член на ISST ( International Scociety of Schema Therapy); schematherarysosiety.org

Член на: IAAP

         Професионални интереси и опит:

Психологично консултиране и Психотерапия

         Зависимости:
 • Хранителни разстройства:  Анорексия невроза, булимия невроза, хиперфагия, орторексия, прегорексия, бигорексия;
 • Зависимости от ПАВ
 • Нехимични зависимости:/ хазарт, интернет/
 • Депресивни състояния
 • Тревожни разстройства
 • Житейски кризи
 • Ниска самооценка
 • Сексуални дисфункции
 • Групова терапия
 • Коучинг
 • Тренинги
 • Обучения
 • Фирмено консултиране