“Аз просто вървя по пътя си. С всяка крачка, която изминавам, разбирам, че това е едно безкрайно пътуване…”

 

 

         ОБРАЗОВАНИЕ:

Специалност: “Психология”– бакалавър – ПУ “Паисий Хилендарски”

Специалност: “Консултативна психология”– магистър- ПУ ”Паисий Хилендарски”,

Специалност: “Развитие и управление на човешките ресурси”-магистър – ПУ”Паисий Хилендарски”

        ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

“Психосоциално развитие и здраве”– СУ “Климент Охридски”

“Abnormal Psychology” – СУ “ Климент Охридски “

”Психо-терапевтични подходи при лечение и рехабилитация на лица с увреждания” – Медицински университет, Плевен

 “Психологически акценти при лечението и общуването с онкологично болни пациенти” – Медицински университет, Плевен

         СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

“Когнитивно-поведенческа психотерапия” БАКПП-София, към момента в процес на обучение, етап-супервизия

“ISST International society of schema terapy”

“Imaging technigues in cognitive therapy”, Oxford Cognitive Therapy Center

“ОS Bulgariq”-международно серитфицирани обучения за работа с тестове: MMPI_2, NEO PI-R

Уъркшопи в областта на психотерапията:

“Caging techniques in cognitive therapy”

“CBP for social anxiety disorders”

“CBT for borderline personality disorder and bipolar symptoms”

“CBT for generalized anxiety disorders”

“Attachment-theoretical and practical implications”

“Advanced case conceptualization and Motivational interviewing”-LYNN University&Trakia University

“Въведение в системните констелации и гещалт терапия”

“Changes in the classifications of eating disorders(ED)”

Членство в организации и институции:

        Член на БОСТ /българско общество по схема терапия/

Член на: IAAP

Член на БА на съдебните експертизи

         Професионални интереси и опит:

Психологично консултиране и Психотерапия

       Зависимости:

 • Хранителни разстройства:  Анорексия невроза, булимия невроза, хиперфагия, орторексия, прегорексия, бигорексия;
 • Зависимости от ПАВ
 • Нехимични зависимости:/ хазарт, интернет/
 • Депресивни състояния
 • Тревожни разстройства
 • Житейски кризи
 • Ниска самооценка
 • Сексуални дисфункции
 • Групова терапия
 • Коучинг
 • Тренинги
 • Обучения
 • Фирмено консултиране
  ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ: 40лв
  ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА: 55 лв
  ГРУПОВА ТЕРАПИЯ: 20лв