Аз съм Даниела Червенакова и това е моят сайт за психология и психотерапия!
Благодаря Ви за интереса към моята практика! 
Консутант съм по когнитивно поведенческа терапия към Българска Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия( рег.номер К-148) и психотерапевт по схема терапия към интернационалната терапевтична школа по схема терапия ISST(рег. номер BG62982303). 
Специален интерес на моята практика е работа в областта на зависимостите, с акцент върху хранителните разстройства. Специализирам когнитивно – поведенческа психотерапия и схема терапия. 
Целта ми е да помагам на хората да се предвижват към по-задълбочено разбиране на себе си и на другите и да решават собствените си проблеми, които често се случват в тяхната социална среда. Имам частна практика, въплащаваща индивидуала и групова терапия, терапия на двойки и семейства, онлайн консултиране, а също така и съм консултант в областта на фирмено-органицационно психично здраве и благополучие,обучител на проекти в областта на образованието и културата.

РАБОТЯ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:

 Защо е важно психологическото здраве?

Психотерапията се основава на идеята за човек като духовно свободен човек, който може самостоятелно да промени отношението си към феномените на заобикалящия гo социален и физически свят.
Вярвам, че всеки човек може да се научи да възприема света около себе си, да разбере, че той не е съвършен, разчитайки на творческите си способности, за да преобрази своя светоглед и онази част от външния свят, която зависи от неговите проявления.  Личността на човек се определя не толкова от биологични инстинкти и възпитание, колкото от неговия уникален духовен опит. 
Не всеки смята за необходимо да споделя с хората дълбоките си чувства или емоции. И все пак, всеки човек е способен да се научи да се радва на живота и да приеме напълно себе си, възприемайки недостатъците си като възможности за развитие, а не да се самооценява само чрез своите външни постижения или от това, което другите мислят за него.
Психологически здравият човек основава самочувствието си на самочувствие и уважение към ценността и уникалността на своя житейски опит.

ВИДОВЕ ТЕРАПИИ

МОИТЕ СЪБИТИЯ