Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
July 2021

ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА В БОРБАТА С ХРАНИТЕЛНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Нашата група има за цел да създаде безопасна и подкрепяща среда. Това ви позволява да проучите някои от основните причини, поради които бихте могли да се борите с нарушенията в храненето. Разглеждаме редица теми, включително чувства и нужди, взаимоотношения и комуникация. Също така как образът на тялото и как ролите на половете, културните и семейните очаквания могат да изиграят роля при проблеми при храненето. ...
28 Jul
18:00 - 19:00
ул. Самара 7
ул. Самара 7, кв. Каршиака, Пловдив
No event found!