Защо е важно психологическото здраве?

Психотерапията се основава на идеята за човек като духовно свободен човек, който може самостоятелно да промени отношението си към феномените на заобикалящия гo социален и физически свят.

Човек може да промени живота си и отношението си към себе си и към другите хора. Психотерапията може да помогне на човек да възстанови хармоничните си отношения със себе си и близките си.

Разбира се, общуването с психолог или психотерапев не е единственият начин да се намери начин да се живее по-искрено и радостно.  Това е един от пътищата, които могат да доведат човек до целта му, и този път може да бъде много интересен, ако срещнете опитен сътрудник – професионален психолог или психотерапевт.

Вярвам, че всеки човек може да се научи да възприема света около себе си, да разбере, че той не е съвършен, разчитайки на творческите си способности, за да преобрази своя светоглед и онази част от външния свят, която зависи от неговите проявления.  Личността на човек се определя не толкова от биологични инстинкти и възпитание, колкото от неговия уникален духовен опит.  Не всеки смята за необходимо да споделя с хората дълбоките си чувства или емоции. И все пак, всеки човек е способен да се научи да се радва на живота и да приеме напълно себе си, възприемайки недостатъците си като възможности за развитие, а не да се самооценява само чрез своите външни постижения или от това, което другите мислят за него. Психологически здравият човек основава самочувствието си на самочувствие и уважение към ценността и уникалността на своя житейски опит.

 За всеки човек може да е полезно внимателно да  изследва собствената житейска ситуация и да се опита от различна гледна точка, заедно с психолог/психотерапевт,  да намери нови възможности и хоризонти.  По този начин, многовековната народна мъдрост изчезна, с няколко думи, предаващи цялата огромна възможност за преосмисляне и преименуване на тези драматични събития, които се случват на човек в живота.

Нито един човек не може да бъде напълно дефиниран, не само защото всеки е уникален, но, което е по-важно, защото във всеки един момент от живота си той може да осъществи реализацията на своя творчески потенциал и да покаже способността си да промени живота си, да го направи по-хубав и мъдър. 

Даниела Червенакова