Хранителното разстройство през трепевтичния ми опит като схема терапевт

 

Хранителното разстройство е състояние, характеризиращо се със сериозни и всеобхватни нарушения в хранителното поведение, придружени от тревожни мисли и емоции. Честите признаци и симптоми включват:

 • силно ограничаване на приема на храна и натрапчив контрол на теглото (анорексия нервоза)

 • поведението за компенсаторен контрол на теглото включва прекомерно упражняване на гладуване и/или прочистване чрез принудително повръщане или използване на лаксативи

 • консумиране на голямо количество храна за сравнително кратък период от време (разстройство на преяждане), последвано от прочистване (булимия нервоза).

Самочувствието на хората с хранително разстройство е силно повлияно от тяхното тегло, форма и тяло. Някои хора с хранително разстройство също участват в компулсивно;

 • огледална проверка

 • броене на калории

 • планиране на хранене

 • прекалено анализиране на хранителната стойност на храната

Схема терапията е един от най-ефективните методи за лечение на хранителни разстройства. Това е разширение на когнитивно-поведенческата терапия и интегрира техники от различни подходи за лечение. Той подчертава детския и юношеския произход на проблема, връзката терапевт-клиент и стиловете и начините за справяне.

Среда в ранна детска възраст

Преживяванията в ранното детство играят много важна роля във формирането на личността. Изследванията показват, че не това, което се е случило в детството, а начина, по който хората интерпретират това, което им се е случило като деца, определя как се отнасят към другите и как функционират като възрастни. Логическата част от мозъка на детето не е напълно развита, за да разбере, че несвързаното, непоследователно или по друг начин обидно поведение на родителя се дължи на собствената му несигурност, безпокойство или неспособност за здравословно родителство – и няма нищо общо с любовта на детето или достойнство. За едно дете е по-безопасно и по-лесно да повярва в собствената си „грешност“, защото тогава може да се опита да „поправи“ недостатъците си, като бъде по-отстъпчиво, невидимо или по-малко бреме. Светът може да бъде много непредсказуемо опасно и заплашително място за оцеляване и съществуване за деца, отгледани в тази среда. Тъй като те са единственият източник на комфорт и безопасност за детето, се приемат безполезни мерки за справяне.

Основни емоционални нужди

Схема терапевтите постулират, че има основни емоционални нужди, универсални за всяко човешко същество. Тези основни емоционални нужди включват сигурна привързаност към другите (безопасност, стабилност, грижи и приемане), автономност, чувство за идентичност, свобода за изразяване на валидни нужди и емоции и т.н. Основните емоционални нужди на хората с хранителни разстройства са до голяма степен незадоволени или разочаровани по време на детство. Нарушените модели на хранене са техният начин да се справят с болката от неудовлетворените нужди. Например:

 • Диетичните ограничения и компенсаторното поведение за контрол на теглото могат да задоволят незадоволената нужда от стабилност и сигурност/безопасност.

 • Симптомите на анорексия нервоза намаляват междуличностните взаимодействия, като по този начин намаляват шансовете за възможна болка от отхвърляне.

 • Преяждането има самоуспокояваща и успокояваща функция в живота на човека и замества нуждата от привързаност и грижи.

Хранителното разстройство също дава на човек чувство за идентичност, което не е успял да формира, докато е израснал в токсична среда, неблагоприятна за растеж и развитие.

Дезадаптивни схеми

Токсичната или нестабилна домашна среда и/или преживяванията в детството водят до развитие на неадаптивни схеми (широка, постоянна тема или модел). От 18 схеми хората с хранително разстройство са по-склонни да имат схеми на:

 • Изоставяне/нестабилност (възприемане на нестабилност и надеждност на връзката с другите)

 • Недоверие/злоупотреба (усещане, че другите ще наранят, унижат, използват или ще се възползват)

 • Дефект/срам (чувство, че си безполезен, нелюбим или фундаментално грешен)

 • Социална изолация/отчуждение (усещане за различен от другите)

 • Търсене на одобрение (прекален акцент върху получаването на одобрение, приемане на другите като утвърждаване на личното достойнство)

 • Неумолими стандарти (вяра, че човек трябва да се стреми да отговаря на много високи стандарти, обикновено за да избегне критика)

 • Емоционална депривация (очакване, че нуждата на човек от грижа и подкрепа никога няма да бъде удовлетворена)

Стилове на справяне и отговори

Хората развиват стилове на справяне, за да се справят с болката от схемите. Стиловете за справяне обаче не лекуват схемите, те само минимизират болката, свързана с тригерите на схемата, и понякога причиняват още повече болка и поддържат схемата, която възнамеряват да управляват. Има три стила на справяне: борба, бягство и замръзване –

 • Избягване на схемата (бягство) – Компулсивната проверка в огледалото, планирането, прекомерното анализиране и броенето на калории служат като избягване на болката от изоставяне/отхвърляне/срам. Хората избягват взаимодействията, така че болката от изоставяне, недоверие/злоупотреба, дефектност никога да не се задейства.

 • Свръхкомпенсация на схемата (борба) – човек свръхкомпенсира или се бори за схемата на дефектност, като е съвършен. Те са непобедими или надхвърлят нормалната човешка нужда от глад.

 • Предаване на схемата (замръзване) – Човек се предава на болката от схемата или продължава да изживява отново болезнени преживявания от детството. Например, човек с непоколебими стандарти/схема на свръхкритичност прекарва прекалено много време в компенсаторно поведение за контрол на теглото.

Режими на справяне  

Режимът, както подсказва името му, е „състояние“, състоящо се от схеми, стил на справяне и отговори, които са активни в момента за дадено лице.

Има 4 широки категории режими:

 1. Детски режим; Например – режим на уязвимо, ядосано, недисциплинирано/импулсивно и щастливо дете

 2. Режим на оцеляване при справяне; Например –

  • Прекомерен контрол: свръхконтролиране на хранене/тегло/форма, за да се компенсира скритото чувство на безсилие или страх от отхвърляне

  • Себеутешител: отделяне от социалните взаимодействия и успокояване с преяждане, за да избегнете безпокойството и самотата

  • Безпомощно предаване: съобщаване на страдание и търсене на подкрепа чрез диетични ограничения, ниско тегло

 3. Интернализиран родителски режим: където индивидът наказва себе си чрез ограничаване на диетата, критикува себе си и предизвиква вина в случай на наддаване на тегло

 4. Здрав режим за възрастни: това е здравословен, добре функциониращ и автентичен режим за мъдро самонаблюдение.

Целта на лечението е да помогне на клиентите да научат здравословни начини за задоволяване на основните емоционални нужди. Терапията се състои от идентифициране на неадаптивни схеми и емпатично конфронтиране с тях. Схема терапевтите обучаваме клиента за произхода на хранителното разстройство, помагаме  му да формира съгласуван разказ както за добрите, така и за лошите преживявания от детството, които оформят настоящите начини за справяне, така че техният здравословен режим на възрастни да може да поеме и да се справи с болката, когато схемите се задействат.

За да си уговорите среща с мен , свържете се на : 0884327887 и изпратете имейл на psychotherapy.daniela@gmail.com