Психологически Обучения и Групова терапия

Целите в груповите сесии включват:

— нов поглед върху психологическия Ви проблем и начин как да се възстановите
— начини как да направите промени в живота си, как да бъдете по – щастлив и по – удовлетворен
— помощ за изграждането на емоционална стабилност и как да реагирате в стресови ситуации, без прибягване до нездрави (нараняващи Ви) модели на поведение
 
Това са амбициозни цели, които изискват време и много усилия от Ваша страна. Тази програма ще Ви помогне да научите за, и да разберете чувствата, нужда и мислите си. Също така отражението на ранния Ви опит върху настоящето и ще предостави здрави модели за справяне, които ще може да опитате в защитена и безопасната среда на групата.
 
Базовите правила за групата не са създадени да ви ограничават, а да създадат защитена и безопасна среда в групата за всички. Те са създадени през годините, с помощта на много клиенти от групи като Вас. Имаме базови правила, за да може всеки да знае какво да очаква и какво се очаква от него, членовете на групата и терапевтите. Ако възникнат проблеми ще бъдат обсъдени. Ако някое правило не пасва на тази група ще бъде обсъдено, стига сигурността да бъде запазена. Искаме правилата да помагат на групата.
 

1. ПРИСЪСТВИЕ

От членовете се очаква да присъстват на всички сесии и да не закъсняват. През годините е решено, че ако човек закъснее с повече от 10 минути, без основателна причина или без да е станало нещо непредвидено ( като например задръстване), няма да бъде допуснат в групата и ще трябва да изчакат до след почивката, за да се присъединят. Само почивки, планирани екскурзии, спешни или непредвидени случаи, се считат за основателна причина за пропускане на групова сесия. Ако се случи такъв инцидент, моля свържете се с нас, за да може групата да не не се тревожи за безопасността Ви.
 

2. ОТГОВОРНОСТТА ВИ КАТО ЧЛЕН НА ГРУПАТА

Част от отговорността Ви като член от групата е поне да опитвате. Упражненията са структурирани по начин, който да ви помогне да научите повече за емоциите си и модовете и да установите някакъв контрол върху тях. От участниците се очаква да се грижат за себе си по време на сесиите. Това означава, че ако групата прави упражнение, за което все още не се чувствате готови, ще поемете инициативата да откажете. Обикновено се дава домашна работа по време на сесиите, която ще Ви помогне да приложите в реалния живот това, което сте научили в групата. Част от това “да опитвате” е да положите усилия за изпълнението както на груповите, така и на индивидуалните задачи за вкъщи. Ако по някаква причина имате затруднения, ни уведомете за да можем да помогнем.
 

3. УВАЖАВАЙТЕ ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ

От всички членове се очаква да уважават личното (емоционално и физическо) пространство на останалите участници в групата. Това означава, че никой няма правото да докосва другия без разрешение и ако някой участник не желае да отговори на даден въпрос, желанието му ще бъде уважено. Викате, етикетиране, хвърляне на предмети и заплахи за телесна повреда са очевидни примери за неуважително поведение, което няма да бъде толерирано.
Що се отнася до емоционалното състояние, е добре да задавате само такива въпроси, на които и Вие бихте отговорили и също така да сте в състояние да приемете отказ за отговор. Също така е важно да сте внимателни към останалите когато са в състояние на уязвимо дете. Разбираме, че може би изпитвате затруднения с това да контролирате гнева си, затова терапевтът ще ви помогне да контролирате тези си поведения в случай, че се проявят по време на сесия. Няма да Ви “изхвърлят”, но ще бъдете помолен да си дадете малко време извън групата, за да се успокоите.
 

4. РОЛЯТА НА ГРУПОВИЯ ТЕРАПЕВТ

Всички членове е нужно да знаят, че терапевтът ще поддържа безопасна среда и ще постави необходимите граници. Това означава, че при нужда ще напомня поставените правила и ще Ви помоли да спрете с поведение което е в разрез с тях. По този начин ролите на терапевтът и пациентът (клиентът) се различават. Груповият терапевт в Схема Терапия е в ролята на “добрия родител”. В зависимост от мода в който членът на групата се намира, това може да означава различно нещо.
Ако сте в състояние Уязвимо Дете, “добрият родител” открива нуждата Ви и, в рамките на терапията, ви помага да я задоволите. Например, човек в мод Уязвимо Дете, обикновено се чувства уплашен или наранен. Терапевтът му осигурявана защита, утвърждаване или успокоение.
Ако сте в състояние на Ядосано или Импулсивно Дете, което е всъщност е вродена реакция на дете, чийто нужди не са били удовлетворени, “добрият родител” или терапевтът ще постави граници – тъй като това е една от нуждите на това състояние. Ядосаното Дете също така има нужда да бъде чуто, понякога за да се освободи чувството за гняв. Вентилирането е различно от атакуването на другите. Понякога това вентилиране може да бъде много разрушително, за да се случи по време на груповата сесия. В този случай, един от терапевтите може да напусне за кратко групата заедно с клиента и да се върне след като клиентът е вентилирал. Импулсивното Дете трябва да бъде спирано в случай, че предприеме действия, които биха му/й навредили. Модовете за Справяне също могат да бъдат задействани в гупата.
Ако член на групата използва Избягващ модел за справяне – пропускане на сесии, напускане на групата в състояние на афект или невнимание по време на сесията, терапевтите ще го конфронтират, като посочат поведението му пред групата по емпатиен начин. Същото се отнася за Мода Предаване. Терапевтите ще посочат поведението му, помагайки на човека да разбере дали това поведение наистина му помага в света на възрастните.
Свръхкомпенсиращите модове, като например Були и Атака, са тези на които терапевтите трябва да поставят най – твърди граници. Тези модове не могат да останат без конфронтация, тъй като могат да навредят на обстановката в групата. Също така това са модовете, които най – често създават проблеми във външния свят. Заради тях може да се стигне дори до затвор, загуба на семейни и приятелски връзки.
Когато терапевтите са в ролята на “добрия родител”, клиентите могат да имат редица от различни реакции, някой базиращи се на отношенията с истинските им родители по време на детството. Понякога терапевтите могат да “закачат” схема или мод, който да отключили стар, нездрав механизъм за справяне. Това от своя страна, помага на клиента да разбере тригерите си и как да преминава в състояние на Здрав Възрастен, за да може адекватно да удовлетвори нуждите си.
 

5. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Запазването на конфиденциалност се очаква от всички членове в групата, с цел поддържането на поверителност и безопасност. Каквато и да е лична информация касаеща друг член на групата трябва да си остане в групата и не може да бъде повторена извън нея, с изключение на индивидуалния Ви психотерапевт. Моля не информирайте друг член на групата за това което се е случило в негово отсъствие. Терапевтът има тази отговорност, в случай, че е необходимо. От друга страна, техниките и начините за справяне научени по време на сесиите, могат да бъдат споделяни извън групата.
 

6. ЗАБРАНА ЗА НОСЕНЕ НА МЕДИКАМЕНТИ/НАПУСКАНЕ НА ГРУПАТА

Ако е възможно не взимате успокоителни преди сесиите. Опитайте се са не напускате сесията, освен при спешни ситуации. Посетете тоалетната преди началото, за да не се налага да излизате по време на сесията. Ако се наложи да излезете, моля дискретно информирайте групата. Понякога останалите членове, приемат лично напускането на човек от групата, мислейки, че са го засегнали. Напускане без причина може да се възприеме и като неуважително.
 

7. ВАШАТА АНГАЖИРАНОСТ С ГРУПАТА

Молим Ви отговорно да обмислите до колко ще успеете да се ангажирате с Групата по Схема Терапия. Груповата терапия може да напрягаща понякога и това да събужда негативни реакции у Вас. Вие сте един от осем други участника в групата, защото тази програма е с ограничен достъп. Молим Ви да се посветите на груповия процес, тъй като ние инвестираме във Вас много време и енергия. Може да се наложи да изчакате докато се освободи място в програмата. Други също чакат за свободно място. Съветваме Ви да използвате това време като се възползвате от специализираната терапия, която Ви предлагаме. Тук сте, защото тези, които са Ви насочили вярват, че тази програма ще е много полезна за Вас.
Убедени сме, че програмата по Схема Терапия ще ви е от голяма помощ, ако я преминете докрай.