КОНТАКТИ

ЗА ВРЪЗКА С МЕН

 

   Тел: +359 88 432 7887

   Адрес: град Пловдив, улица Самара 7, квартал Каршиака

   Имейл: d.chervenakova87@gmail.com /  psychotherapy.daniela@gmail.com

ЦЕНИ

– 60 лева за индивидуална  сесия – 50-60мин

– 70 лева сесия за оценка – 50-60 мин

70 лева на час за консултация на двойки и семейства- 60 мин

– 20 лева на час за групова консултация

ВАЖНО:  Промяна или отмяна на вече записан час може да направите най – късно един ден преди насрочения час.  В противен случай пропуснатата консултация се заплаща.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА КЛИЕНТИ

Вашата отговорност е ключът към изграждането на надеждна и ефективна терапевтична връзка!

По-долу са описани правилата и условията за работа с мен. Важно е да ги прочетете, преди да потвърдите своята първоначална среща. С потвърждаването на среща с мен вие се съгласявате да спазвате правила и условия. Ако имате нужда от разяснение по някоя от точките по-долу, моля попитайте преди да започнете срещите си с мен.

Сeсиите за оценка продължават 60 минути.

Редовните текущи сесии са 50 минути за индивидуални сесии или 60 минути за семейни сесии.

Плащане

Таксите за сесии ще ви бъдат съобщени преди първата ви сесия, като актуалните цени на сесии са публикувани на сайта в отдел „контакти и цени“.

Моля, обърнете внимание, че индивидуалните сесийни фактури няма да се предоставят автоматично, но могат да ви бъдат изпратени при поискване.

Условията за плащане: при проведена сесия и в рамките на 10 дни след проведена сесия, сесията може да бъде заплатена.

Допълнителни такси могат да бъдат начислени, само и единствено при провеждане на допълнителни изследвания, като предварително вие ще бъдете уведомени и това ще бъде обсъдено с вас.

Ако има увеличаване в структурата на таксите, клиентите ще бъдат уведомени с предизвестие минимум 1 месец преди извършване на промени.

Моля, имайте предвид, че не мога да поема отговорност за напомняне на клиенти за предварително резервирани срещи.

Моля, свържете се с мен, ако не сте сигурни за датата или часа на някой от вашите срещи.

Анулации

Всички анулации трябва да бъдат направени с възможно най-кратко предизвестие. Отменени сесии с по-малко предизвестието от 24 часа ще бъдат таксувано изцяло. Изключения от това ще се правят само за извънредни обстоятелства, като болест или работни ангажименти.

Отдалечени сесии

Дистанционните сесии ще се провеждат чрез Viber, Skype или Zoom. Същите условия на сесии

се прилага за всички отдалечени сесии като лични сесии. Ако възникнат проблеми с технологията от двете страни ще бъде направен опит да се свържа с вас по телефона, при условие че сте ми дали телефон за връзка.

Сесиите ще стартират в уговореното с вас време, възможно е да бъдат забавени, тъй като понякога неизбежни обстоятелства могат да забавят началото на сесия.

Конфиденциалност

В съответствие със стандартите определени за здравна грижа, по време на терапията може да се

води писмена документация за вашия процес. Тези записи са поверителни и няма да бъдат споделяни с никого.

Единственото изключение от това би било, ако се изисква специализирано наблюдение и следователно е получено извън работата с мен или ако вашият лекар/  ваш доставчик на лечение има нужда от това в грижите си за вашата безопасност или безопасността на друго лице.

Това ще стане с вашето изрично разрешение, разбира се.

Защита на данните и поверителност

В съответствие с новите насоки аз имам  задължението да обясня какви данни съхранявам и как се съхраняват.

Вие имате право да поискате от мен да съхраняваме вашата лична информация по различен начин и вие също имате право да подадете жалба, ако не сте доволни от начина, по който вашата лична информация се съхранява или използва.

Какви данни събирам?

  • Лична идентификационна информация (име, имейл адрес, телефон номер)
  • С ваше съгласие, лична информация, свързана с вашето конкретно затруднение
  • С ваше съгласие, имената и данните за контакт на всички други професионалисти, участващи по някакъв начин в терапията ви.

Аз няма да се свържа с вас за маркетингови цели и никога няма да предоставя вашите данни на компании с маркетингова цел.

С ваше съгласие можем да споделяме информация, когато е необходимо, с други професионалисти или професионални агенции, участващи в грижите за вас, като вашия личен лекар или психиатър.

Ако поискате, ще предоставим информация на всеки във вашата мрежа за поддръжка, въпреки че споделената информация винаги ще бъде по ваше желание и с вашето съгласие.

Риск

В случаите, когато има някакви опасения относно вашия медицински риск, ще е необходимо да се свържа с ваш близък и да се организира подходящ медицински преглед.

Ако медицинският или психологическият риск стане проблем по време на лечението, може да ви бъде препоръчано да посетите психиатър. Понякога може да се наложи прекъсване на редовните терапевтични сесии, докато е бил посетен психиатричен или медицински преглед.

Контакт извън сесиите

Контакт извън или между сесиите е разрешен само със съгласието на вашия лекар.

При тези обстоятелства контактът ще бъде чрез имейл или телефонно обаждане и никога няма да бъде лице в лице. В такъв случай нямам право да се свързвам с вас чрез социални медии, освен ако не е договорен в аспекта на лечение.

Приемайки среща с мен, вие се съгласявате с всички горепосочени правила и условия на терапия.

ОСТАВИ СЪОБЩЕНИЕ


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ